LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

💰 donate me | Nếu các bạn thấy hay thì có thể donate cho mình

Buy a ☕️ Coffee for me

ko-fi

Phương thức chuyển tiền tại Việt Nam

Ví Momo

https://nhantien.momo.vn/5B3yRkCukQ9

Techcom Bank

Số tài khoản: 19036946635011

📡 Liên hê quảng cáo

🧘‍♀️ E-mail: masamonedante@gmail.com