LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Tạo README.md tiện lợi với readme.so 🐱

Tạo README.md tiện lợi với readme.so 🐱

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Apr 30, 2021·

1 min read

readme.so được GitHub tweeted về tool này thì đã đủ uy tín chưa ạ. 🐱

Lợi ích

  • Chọn từng phần để chỉnh sửa thay vì scrolling.
  • Add sẵn example của từng phần, gần như chỉ phải chọn và chỉnh sửa nội dung chứ không cần để ý tới format README.md chuyên nghiệp.
  • Có sẵn danh sách các mục cơ bản trong 1 README.md chuyên nghiệp, giúp project dễ sử dụng.
  • Download free file đã được chỉnh sửa.

Bất lợi

Thời điểm hiện tại tool còn mới nên vẫn còn bug add thừa dấu cách.

Chắc 1 thời gian nữa thì tool sẽ hoàn thiện thôi.

Nguồn

Nguồn ảnh tại đây.

Shared by daily.dev.

Source-code in here.

 
Share this