LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Tại sao bạn nên thử thiết kế Database bằng dbdiagram.io 😎

Tại sao bạn nên thử thiết kế Database bằng dbdiagram.io 😎

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Apr 30, 2021·

2 min read

Giới thiệu 😎

dbdiagram.io là bộ công cụ thiết kế Database (design Entity-Relationship diagram, database schema) trên nền Web dựa trên nguyên tắc text to image.

UI bao gồm 1 bên là text editor, 1 bên là dragable diagram.

Công cụ này dược trang HackerNooncss-tricks, vậy đã đủ uy tín chưa các bạn?

Lợi ích 😌

 • focus vào typing thiết kế DB mà ít phải tạo tác động đến phần diagram như app.diagrams.net, giúp thiết kế nhanh hơn.

 • Generate SQL statements - lệnh SQL để sinh ra DB thực. Ngoài ra còn có thể export ra PDF/PNG. Từ đây bạn có thể share thiết kế với team thông qua bài thuyết trình chẳng hạn.

 • Lưu lại và quản lý thay đổi ngay trên 1 file trong source code dựa trên Git, điều mà công cụ dựa trên việc kéo thả khó thể làm được.

 • editordiagram support dark-mode.

 • Share thiết kế thông qua trực tiếp dbdiagram.io hoặc thông qua file text nằm trong source code.

 • Cú pháp thể hiện quan hệ giữa các bảng, khóa chính, khóa phụ đơn giản. Tham khảo cú pháp tại blog này.

 • Có thể import thẳng PostgreSQL hoặc MySQL scripts có sẵn vào để hiển thị.

 • Phần editor có thể highlight syntax và phát hiện lỗi syntax.

err-syntax

Cú pháp 🤟

Ví dụ về khóa chính, ký hiệu PK:

Table users {
 id int PK
 email varchar
 gender varchar
 relationship varchar
 dob datetime
 country int
}

Để thể hiện quan hệ, bạn cũng có thể dùng chuột kéo thả nhưng với editor thì:

// 3 Relationship Types
//  <  one-to-many
//  >  many-to-one
//  -  one-to-one

// Short-form syntax
Ref users.country < countries.code

Tips khi dùng 🤟

 • Double-clicking vào table label sẽ focus con trỏ vào định nghĩa table đó bên editor.
 • Ctrl/Cmd + S để save.
 
Share this