LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

dependency injection - phần 1 - giải thích căn cơ 🤖

dependency injection - phần 1 - giải thích căn cơ 🤖

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Dec 30, 2020·

3 min read

Bài viết tham khảo từ bài viết này của jamie-corkhill - developer chỉ mới 18 tuổi.

Giải thích căn cơ 🤖

Dependency injection hay gọi tắt ở nhiều nơi là DI, là 1 khái niệm về cách viết / thiết kế source code.

Dịch tiếng Anh thì Dependencyphụ thuộc, còn injectionsự tiêm vào.

Vậy thì cái gì phụ thuộc và cái gì được tiêm vào!?

Ví dụ đơn giản trong thực tế

Hít 1 hơi thật sâu và tưởng tượng bạn đang ở trong nhà máy lắp ráp Ô-tô, xe máy đi. 🤔

Để so sánh, ta cùng xem đoạn code (typescript) dưới đây không phải là DI:

import { Engine } from './Engine';

class Car {
  private engine: Engine;

  constructor () {
    this.engine = new Engine();
  }

  startEngine(): void {
    this.engine.fireCylinders();
  }
}

engine được khởi tạo "cố định" từ Engine trong constructor.

Còn đây mới là DI:

import { Engine } from './Engine';

class Car {
  private engine: Engine;

  constructor (engine: Engine) {
    this.engine = engine;
  }

  startEngine(): void {
    this.engine.fireCylinders();
  }
}

engine được "truyên vào" (inject) với kiểu (type) là Engine trong constructor.

Bạn có thấy chỗ khác nhau không nhỉ?

OK, bắt đầu từ câu chuyện thực tế rằng ta phải chế tạo 1 chiếc xe và sử dụng nó.

Cách làm thứ nhất là Car tự quyết định sẽ sử dụng Engine cho tính năng startEngine của nó.

Với cách làm này, tất nhiên là Car sẽ chạy. Tuy nhiên, câu hỏi ở đây là:

Nếu nhà máy không tự sản xuất được động cơ Engine hoặc là mua của 1 nhà cung cấp Engine khác cho rẻ và tốt?

via GIPHY

Câu chuyện giống với cách mà hầu hết nhà máy cũng như sản phẩm được tạo ra. Câu chuyện mà năm 2020 cũng được nhắc tới nhiều, đó là sản phẩm được tạo ra bao nhiêu phần trăm ở Việt Nam thì mới được coi là Made in Vietnam đúng không?!

Giải pháp là Dependency injection! Dependency ở đây là sự phụ thuộc của Car vào Engine, còn injection là bất cứ engine nào theo đúng kiểu (type) Engine cũng có thể được tiêm vào Car.

Thời điểm injection thích hợp nhất tất nhiên là lúc còn đang lắp ráp Car đúng không? Mở banh 1 Car để thay thế phụ tùng / engine bao giờ cũng khó khắn hơn lúc lắp ráp. Chưa kể 1 số không thể thay thế phụ kiện như Macbook đời mới chẳng hạn. Thế nên, tương đương với điều đó là engine sẽ được gán vào trong constructor - lúc khởi tạo / lắp ráp.

Đôi với typescript thì cũng có thể viết tắt phần constructor thành:

constructor (private engine: Engine) {}

Mục đích

via GIPHY

Ở ngoài đời thì DI có vai trò tạo ra chuỗi cung ứng, còn trong programming thì sao? Hầu hết các trường hợp là để viết Test. Bản thân mình cho đến bây giờ cũng chỉ dùng nó để test.

Để bài viết sau mình viết rõ về mục đích của nó nhé! Sẽ update link ở đây.


Photo by finnysz on unsplash

 
Share this