LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

chrome extentions hữu tích cho developer 🧱

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Mar 31, 2021·

2 min read

chrome extentions hữu tích cho developer 🧱

daily.dev

daily.dev là trang new tab tổng hợp thông tin trending từ các nguồn trang web xịn xò dành cho dev.

daily-dev-done.png

Bookmark Sidebar

  • Giúp dễ dàng navigate giữa các trang bookmark thông qua trang quản lý bookmark riêng.
  • Dễ dàng quản lý thông qua drag drop, lưu lại trạng thái cây bookmark trước đó đang mở và scroll.

Screenshot from 2021-05-13 18-06-18.png

Screenshot from 2021-05-13 18-06-48.png

Screenshot from 2021-05-13 18-07-16.png

Screenshot from 2021-05-13 18-07-34.png

Dark Reader

Hóa Dark theme cho mọi trang web mà bạn muốn, cùng nhiều tính năng chỉnh độ sáng tối.

Gitako - GitHub file tree

Nêu là người hay đọc code trên github, bạn cần 1 cây thư mục source-code như trên Editer.

Lightshot - screenshot tool

Chụp ảnh và bôi đỏ chỗ cần đánh dấu khi bạn đang dùng đa nên tảng (linux, macOS và Win).

JSON Viewer

Tránh loạn măt với chuỗi JSON trả về từ API.

Open in VS Code

View source-code từ github với 1 VS Code online ngay trên trình duyệt.

github-file-icons

View source-code từ github dễ dàng hơn.

React Developer Tools

It allows you to inspect the React component hierarchies in the Chrome Developer Tools.

View cây component dễ dàng hơn.

CSSViewer

View chính xác CSS đang được hiển thị thay vì mò trong đống CSS source-code.


Photo by Richy Great on Unsplash

 
Share this