LuuVinhLoc
Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Vietnamese / Ja / En  🧑‍💻 blog

Cài dracula-theme 🧛 cho Windows PowerShell

Cài dracula-theme 🧛 cho Windows PowerShell

LuuVinhLoc's photo
LuuVinhLoc
·Jun 12, 2021·

2 min read

Giải thích cụ thể hơn hướng dẫn của chính chủ về cách cài dracula-theme 🧛 cho Windows PowerShell.

powershell.png

✨ Lợi ích

Đối với những ai develop trên môi trường Windows native (not WSL - Windows Subsystem for Linux) thì chuyện nhìn theme nhàm chán và không hữu dụng như shell dành cho linux đã quá quen thuộc. Mà lý do để chọn Windows native thay vì WSL cũng rất nhiều chẳng hạn như WSL chạy chậm hơn chẳng hạn. 🤔

Sau khi cài dracula-theme cho PowerShell bạn sẽ có:

 • PowerShell ngầu hơn ở vscode terminal và các ứng dụng khác chạy PowerShell như microsoft/terminal.
 • UI thuận tiện hơn cho developer như tự động show trạng thái của git branch, git status... giống như ohmyz hay fishshell trên linux

🏝️ Môi trường lúc viết bài

 • Windows 10
 • PowerShell 7.1.3

App để chạy PowerShell ở đây có thể là vscode hay microsoft/terminal.

💃 Cài đặt

 • Cài PowerShell mới nhất bằng cách download file cài đặt tại đây.
 • Điều kiện để cài đó là udpate PSReadLine mà lúc update nó lại yêu cầu thêm update cái khác nữa cơ. Nhưng khi mình cài thì không cần update PSReadLine, chắc là do udpate Windows version mới nhất. :v
 • Download và unzip ColorTool. Source code của tool này là từ repository của Microsoft nên yên tâm không có vi-rút các kiểu.
 • Chạy install.cmd trong thư mục ColorTool.
 • Copy configuration này dành cho PowerShell $Profile file.
  • Tham khảo cách config $profile tại đây:

Show đường dẫn tới $Profile file:

$Profile

Bạn có thể dùng editor mở file đó ra theo đường dẫn bên trên hoặc dùng editor command line:

code $Profile

Reload profile cho session hiện tại (không phải tắt PowerShell session hiện tại):

.$Profile

Cài Fluent Terminal Client opensource từ chính chủ Microsoft

Từ Start > Microsoft Store > search Fluent Terminal > cài đặt.

🍍 Thành quả

my-powershell.png

Tham khảo


Photo by Hamed Daram on Unsplash

 
Share this